01 lutego 2018

Long Island

The last part of Postcards from Charlie :)
This time - Long Island
---
Ostatnia część pocztówek od Charliego. :)
Tym razem - Long Island


1 komentarz: